رهن و اجاره خانه مسکونی در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۴۰۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی