رهن و اجاره دفتر کار در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره چند دفتر کار

دفتر کار برای اجاره

۲۸۰.۰۰۰ تومان

اجاره دفتر کار

دفتر کار برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی