رهن و اجاره مغازه در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی