رهن و اجاره ویلا در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۵ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی