خرید و فروش خانه مسکونی در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی