خرید و فروش دفتر کار در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۸۰۰۰ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۰۲۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۹ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی