خرید و فروش مغازه در رشت

فروش مغازه دو طبقه دارای سند

مغازه برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان