خرید و فروش مغازه در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی