خرید و فروش ویلا در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ویلا در منطقه سیدشت

ویلا برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای جنگلی دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلایی کوچه مشایخی

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی 4خوابه

ویلا برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه تریپلکس

ویلا برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ ویلای یک خوابه

ویلا برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای 4 خواب مستر

ویلا برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی