خرید و فروش ویلا در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۱۰۲۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی