خرید و فروش مغازه در رشت

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان