رهن و اجاره آپارتمان در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی