رهن و اجاره خانه مسکونی در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی