رهن و اجاره مغازه در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی