رهن و اجاره هتل در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی