رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی