خرید و فروش خانه مسکونی در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی