خرید و فروش مسافرخانه در گرگان

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۲۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان