خرید و فروش مغازه در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ملک مسکونی + مغازه

مغازه برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی