خرید و فروش مغازه در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی