خرید و فروش ویلا در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه اقساطی

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی