خرید و فروش ملک در گرگان

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان شخصی ساز

مجتمع مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه اقساطی

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین کشاورزی

زمین کشاورزی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش پنت هاوس 4 خوابه لوکس

آپارتمان برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان