رهن و اجاره آپارتمان در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۶ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۷ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی