رهن و اجاره انبار و کارخانه در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای اجاره

۲۴ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۶ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۷ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی