رهن و اجاره مغازه در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۴ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی