رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در گنبد کاووس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۱ متر مربع

۲۷۷,۰۶۶,۰۰۰ تومان
پشتیبانی