رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در گنبد کاووس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۱ متر مربع

۲۷۷,۰۶۶,۰۰۰ تومان
پشتیبانی