خرید و فروش خانه مسکونی در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش منزل مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دو طبقه 125 متری دوبلکس 4 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه یک طبقه جدا ودو طبقه دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی