رهن و اجاره مغازه در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی