خرید و فروش مغازه در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

سالن تجاری

مغازه برای فروش

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی