رهن و اجاره آپارتمان در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی