رهن و اجاره خانه مسکونی در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی