رهن و اجاره مغازه در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۷۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی