رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کیش

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای فروش

۶۳۶ متر مربع

۴.۳۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی