خرید و فروش خانه مسکونی در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۸۰ متر مربع

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی