خرید و فروش خانه مسکونی در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوطبقه چهار خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش همکف دوبلکسدو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی