خرید و فروش خانه مسکونی در کرمان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش همکف دوبلکسدو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان