خرید و فروش زمین کشاورزی در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مغازه
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۸۰ متر مربع

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۲۰ متر مربع

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۴۶۵ متر مربع

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۳ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی