خرید و فروش مغازه در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی