خرید و فروش خانه شهری در کرمان

فروش ملک دوبلکس

خانه شهری برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش همکف دوبلکسدو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان