رهن و اجاره آپارتمان در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۶ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی