رهن و اجاره خانه مسکونی در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی