رهن و اجاره مغازه در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۸۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی