خرید و فروش آپارتمان در کرمانشاه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۴۲ متر مربع

۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی