خرید و فروش انبار و کارخانه در کرمانشاه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۱۴۲ متر مربع

۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی