خرید و فروش زمین کشاورزی در کرمانشاه

6 هکتار زمین آبی

زمین کشاورزی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان