خرید و فروش خانه شهری در کرمانشاه

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان