خرید و فروش مسافرخانه در کرمانشاه

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

6 هکتار زمین آبی

زمین کشاورزی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه تک واحدی

آپارتمان برای فروش

۲۲۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان