رهن و اجاره انواع ملک در کرمانشاه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

رهن کامل

ویلا
برای اجاره

۳۴۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی