رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین تجاری
برای فروش

۱۵۰۰۰ متر مربع

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۵۰۰۰ متر مربع

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۴۵۰۰ متر مربع

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۵ متر مربع

۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۱۰ متر مربع

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۷۵ متر مربع

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی