رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۴۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش مغازه های تجاری

مغازه برای فروش

۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی