رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

رهن کامل

فروش خانه ویلایی پنج خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه ویلایی چهار خوابه دوبلکس

ویلا برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی درآبادان

زمین کشاورزی برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک کلنگی مرکز شهر

زمین مسکونی برای فروش

۵۸۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان یا دفتر کار دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی