خرید و فروش انواع ملک در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳۹ متر مربع

۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی