خرید و فروش خانه مسکونی در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳۹ متر مربع

۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی