خرید و فروش مغازه در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۳۹ متر مربع

۷.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی