خرید و فروش ویلا در اهواز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوخوابه

ویلا برای فروش

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه دو طبقه

ویلا برای فروش

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی