رهن و اجاره مغازه در اهواز

اجاره مغازه خیابان نادری شرقی

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان