خرید و فروش انواع ملک در یاسوج

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی مسکونی دو طبقه

آپارتمان برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسو

آپارتمان برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو نبش

خانه مسکونی برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی حیاط دار بدون اتاق

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه هر طبقه دو خواب

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل تجاری

مغازه برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمانی تجاری مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان